• เรื่องล่าสุด

  • คลังเก็บ

  • หมวดหมู่

  • RSS ฟีดที่ไม่รู้จัก

    • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • Meta

  • จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

    • 472 คน
  • Advertisements

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

This slideshow requires JavaScript.

สพฐ.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลช กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2555  มีผู้เข้ารับการพัฒนา 404 คน

นุจริน โชติญาโน/ภาพและข่าว

Advertisements