การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

This slideshow requires JavaScript.

สพฐ.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลช กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2555  มีผู้เข้ารับการพัฒนา 404 คน

นุจริน โชติญาโน/ภาพและข่าว

Advertisements